Spedycja lotnicza

zdjecie przestawia samolot, który symbolizuje spedycję lotniczą

Spedycja lotnicza

Współpracując z naszymi partnerami na całym świecie jesteśmy w stanie obsłużyć każdy ładunek w którymkolwiek z portów lotniczych na świecie. Wraz z naszymi partnerami oferujemy obsługę ładunków w relacji importowej jak i eksportowej.

Nasze usługi koncentrują się w szczególności na:

 • dostawach door to door,
 • transporcie lotniczym towarów ponadgabarytowych,
 • transporcie lotniczym towarów niebezpiecznych (DGR),
 • organizacji pakowania/rozpakowania, zabezpieczenia towaru na czas transportu,
 • pomocy w sporządzaniu dokumentacji handlowej;

Spedycja morska

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy spedytorów, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić obsługę frachtu morskiego, w każdym porcie na świecie. Wraz z naszymi partnerami oferujemy obsługę ładunków zarówno w imporcie i eksporcie, w szczególności :

 • pełnokontenerowych (FCL),
 • drobnicowych (LCL),
 • regulowanej temperaturze typu reefer,
 • ponadnormatywnych,
 • niebezpiecznych (IMO)
 • formowanie/Rozformowanie kontenerów,
 • przeładunek towarów na dedykowanym placu/magazynie,
 • pomocy w sporządzaniu dokumentacji handlowej;
zdjecie przestawia statek, który symbolizuje spedycję morską

Spedycja morska

Spedycja kolejowa

zdjecie przestawia pociąg, który symbolizuje spedycję kolejową

Spedycja kolejowa

Dzięki zdolności do jednorazowego przewozu znacznej masy ładunkowej oraz ograniczonemu wpływowi na środowisko naturalne transport kolejowy staje się niezbędny dla niektórych rozwiązań logistycznych. Współpracujemy z największymi operatorami kolejowymi w Europie. Mając na uwadze jego rosnącą rolą w łańcuchu dostaw, w naszym wachlarzu rozwiązań logistycznych dajemy możliwość skorzystania z usług które dają wymierne korzyści w zakresie optymalizacji kosztów i czasu, poprzez organizację:

 • dostawy do drzwi zarówno dla ładunków pełnokontenerowych (FCL) jak i drobnicowych (LCL),
 • fracht kolejowy z Chin m. in : Zhengzhou, Suzhou, Changsa, Chengdu, Wuhan,
 • transport intermodalny z portów polskich (Gdynia, Gdańsk) o niemieckich (Hamburg, Bremerhaven) i holenderskich (Rotterdam),
 • obsługę ładunków na terminalach kolejowych m. in Sławków, Małaszewice, Pruszków, Radomsko, Skarżysko Kamienna,
 • obsługę celną,
 • organizacji pakowania/rozpakowania towaru, zabezpieczenia towaru na czas transportu;

Spedycja drogowa

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy spedytorów, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić obsługę frachtu morskiego, w każdym porcie na świecie. Wraz z naszymi partnerami oferujemy obsługę ładunków zarówno w imporcie i eksporcie, w szczególności :

 • pełnokontenerowych (FCL),
 • drobnicowych (LCL),
 • regulowanej temperaturze typu reefer,
 • ponadnormatywnych,
 • niebezpiecznych (IMO)
 • formowanie/Rozformowanie kontenerów,
 • przeładunek towarów na dedykowanym placu/magazynie,
 • pomocy w sporządzaniu dokumentacji handlowej;
zdjecie przestawia auto, które symbolizuje spedycję drogową

Spedycja drogowa

Magazynowanie

zdjecie przestawia pudełka, które symbolizują spedycję magazynowanie

Magazynowanie

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom naszych klientów oferujemy organizację operacji załadunkowych oraz wyładunkowych w obrębie powierzonego nam towaru do transportu. Dla pełnego zoptymalizowania świadczonych usług, oferujemy możliwość magazynowania powierzonego nam towaru w magazynach w Gdyni oraz w Radomsku. W uzupełnieniu, świadczymy:

 • przeładunek ładunków ponadnormatywnych np. prętów stalowych,
 • przeładunek ładunków ciężkich np. bloków kamiennych,
 • składowanie towaru na ogrodzonym, monitorowanym placu,
 • skład celny,
 • zabezpieczanie towaru do transportu morskiego/lotniczego;

Agencja celna

W oparciu o wieloletnie doświadczenie agentów celnych wschodzącym w skład naszej firmy, oferujemy szeroki zakres usług związanych z dokonywaniem odpraw celnych i obsługą systemu Intrastat.

W zakresie obrotu towarowego z krajami pozawspólnotowymi (kraje trzecie) oferujemy dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurze:

 • dopuszczenia do obrotu,
 • wywozu,
 • uszlachetniania czynnego/biernego,
 • odpraw czasowych,
 • składowania czasowe na składzie celnym;

Z sukcesem reprezentujemy naszych klientów przed organami celnymi we wszelkich sprawach objętych przepisami celnymi jak i bezpośrednio z nimi związanymi. Służą wiedzą w zakresie pozostałych procedur np. DWC, EUR1, Świadectwa Pochodzenia, Karnet TIR, CIM, CMR)

zdjecie przestawia xxx, które symbolizuje agencję celną

Agencja celna